Bài trích
ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo xây dựng các đuờng địa vật lý giếng khoan bị nhiễu hoặc mất
Tác giả CN Nguyễn Ninh Giang
Nhan đề ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo xây dựng các đuờng địa vật lý giếng khoan bị nhiễu hoặc mất
Nguồn trích Xây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng- Số: 3 Tập: 2019 Năm: 2019
000 00000nab#a2200000ui#4500
00130283
0026
00485E8DCB7-8736-496E-9834-4C6BBE201C8E
005201908141535
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20190814153555|zcuonglv
0410 |avie
100 |aNguyễn Ninh Giang
245 |aứng dụng mạng nơ ron nhân tạo xây dựng các đuờng địa vật lý giếng khoan bị nhiễu hoặc mất
773 |tXây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng|d2019|v2019|i3
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào