Bài trích
Nghiên cứu hiệu quả của cừ đá gia cố nền cho công trình xây dựng khu vực tỉnh An Giang
Tác giả CN Trần Vũ Tự
Nhan đề Nghiên cứu hiệu quả của cừ đá gia cố nền cho công trình xây dựng khu vực tỉnh An Giang
Nguồn trích Xây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng- Số: 3 Tập: 2019 Năm: 2019
000 00000nab#a2200000ui#4500
00130279
0026
004F95014D1-8C03-4094-8890-EF6A20C052CE
005201908141528
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20190814152838|zcuonglv
0410 |avie
100 |aTrần Vũ Tự
245 |aNghiên cứu hiệu quả của cừ đá gia cố nền cho công trình xây dựng khu vực tỉnh An Giang
773 |tXây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng|d2019|v2019|i3
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào