Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
627.124 PH-G
Chỉnh trị cửa sông ven biển /
DDC 627.124
Tác giả CN Phạm Văn Giáp
Nhan đề Chỉnh trị cửa sông ven biển / Phạm Văn Giáp, Lương Phương Hậu
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 1996
Mô tả vật lý 215tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Dòng chảy
Từ khóa tự do Bùn cát
Từ khóa tự do Cửa sông
Tác giả(bs) CN Lương Phương Hậu
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(126): GT43881-4006
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00893-5
000 00000nam#a2200000ua#4500
001360
00211
004236951B3-427C-41D4-B7FE-13AA78240913
005201912301617
008160608s1996 vm vie
0091 0
039|a20191230161722|bminhdn|c20181017093602|dthuygt|y20160829160622|zlinhnm
082 |a627.124|bPH-G
100 |aPhạm Văn Giáp
245 |aChỉnh trị cửa sông ven biển / |cPhạm Văn Giáp, Lương Phương Hậu
260 |aH. : |bXây dựng, |c1996
300 |a215tr. ; |c27cm.
653 |aDòng chảy
653 |aBùn cát
653 |aCửa sông
700 |aLương Phương Hậu
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(126): GT43881-4006
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00893-5
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/phongdocmo/chinhtricuasongvenbien/1noidung_01thumbimage.jpg
890|a129|b18|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK00893 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.124 PH-G Giáo trình 1
2 TK00894 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.124 PH-G Giáo trình 2
3 TK00895 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.124 PH-G Giáo trình 3
4 GT43881 Kho giáo trình - Tầng 5 627.124 PH-G Giáo trình 4
5 GT43882 Kho giáo trình - Tầng 5 627.124 PH-G Giáo trình 5
6 GT43883 Kho giáo trình - Tầng 5 627.124 PH-G Giáo trình 6
7 GT43884 Kho giáo trình - Tầng 5 627.124 PH-G Giáo trình 7
8 GT43885 Kho giáo trình - Tầng 5 627.124 PH-G Giáo trình 8
9 GT43886 Kho giáo trình - Tầng 5 627.124 PH-G Giáo trình 9
10 GT43887 Kho giáo trình - Tầng 5 627.124 PH-G Giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 13