Người xây dựng : Cơ quan của tổng hội xây dựng Việt nam, Tập 2020, Số 6, 2020

Mục lục:

1 Bìa
2 Đại dịch Covid 19 với thế giới - Việt Nam và biển đông
3 Bộ đội Cụ Hồ với nghĩa vụ quốc tế
4 Tấm lòng của Bác với Hoàng tộc nhà Nguyễn
5 Sở Nội vụ Nghệ An đã làm hết trách nhiệm?
6 Quản lý cây xanh thành phố Hà Nội, thực trạng và giải pháp
7 Đô thị ven đô
8 Số phận của căn hộ 25m2 và lô đất 15m2
9 Bạn có biết? Một số thuật ngữ xây dựng về nhà ở
10 Tính chiến đấu của báo chí cách mạng và bản lĩnh, trách nhiệm người làm báo
11 Nghĩ về nghề báo thời đại 4.0
12 Phóng viên thời... “Tự chủ”
13 Đánh giá chất lượng thiết kế công trình xây dựng hạt nhân
14 Từ điển viết tắt về xây dựng
15 Từ điển xây dựng thực hành
16 Cơ sở khoa học về sử dụng tro xỉ lò nhiêt đốt than làm vật liệu thay thế trong xây dựng
17 Nghiên cứu xây dựng nền đường giao thông nông thôn bằng đất tại chỗ gia cố với puzolan tự nhiên, xi măng và vôi
Tìm nhanh