Kinh tế nông thôn ( Đổi thành tạp chí Kinh tế nông thôn từ ngày 1, Tập 2020, Số 04, 2020

Mục lục:

1 Bìa
2 Chuyển hướng để bứt phá
3 TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 42 CỦA CHÍNH PHỦ Dân mong lắm rồi, phải hỗ trợ ngay!
4 Vườn đô thị Vai trò mói, cách tiếp cận mới
5 Người Mỹ làm vườn đô thị giữa đại dịch Covid-19
6 Làm vườn trở thành trào lưu trong thời kỳ cách ly vì dịch Covid-19
7 Mô hình liên kết hiệu quả
8 Kịch bản tiêu thụ vải thiều trong đại dịch Covid-19
9 Sử dụng hiệu quả nguồn vốn chính sách, Văn Yên đổi thay từ “cây vua”
10 Mật ong Cường Nga và hành trình sản phẩm
11 Hiệu quả từ đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Lệ Thủy
12 Thới Lai về đích huyện nông thôn mới
13 Kiến nghị siết chặt việc cấp phép dự án bất động sản cao cấp, nghỉ dưỡng
14 NHƠN TRẠCH (ĐỔNG NAI) XÂY DỰNG KHÔNG PHÉP “Phép vua thua lệ xã”
Tìm nhanh