Kinh tế nông thôn ( Đổi thành tạp chí Kinh tế nông thôn từ ngày 1, Tập 2020, Số 07, 2020

Mục lục:

1 Bìa
2 Sáng tạo, bài học về tận dụng thời cơ
3 Phát huy thế mạnh các vùng kinh tế trọng điểm
4 XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ Ở MÊ LINH Nhiều sáng tạo
5 Hội quán nông dân hiệu quả cả kinh tế và xã hội
6 Triển vọng một vùng hoa, trái công nghệ cao
7 Xoay chuyển tình thế, doanh nghiệp giàu lên giữa thời Covid-19
8 Nhập lợn sống để hạ gỉá
9 CANH TÁC HỮU CƠ VÀ XÂY DỤNG LIÊN KẾT Nhãn Miền Thiết nâng giá trị
10 Hành trình củ niềm tin và sứ mệnh vì người nghèo
11 Đất và người Tùng Ảnh
12 Kiến nghị điều chỉnh quy hoạch một số khu vực tại TP. Hồ Chí Minh
13 SAU ĐẠI DỊCH COVID-1 9 Phân khúc khách sạn, nghỉ dưỡng đang có tín hiệu phục hồi tích cực
14 Phải xử lý nghiêm đối tượng xâm hại trẻ em
15 Môi trường biển Hà Tĩnh kêu cứu
Tìm nhanh