Kinh tế Việt Nam và thế giới , Tập 2020, Số 943, 2020

Mục lục:

1 Bìa
2 Vốn hỗ trợ: Không được phá vỡ các tiêu chí về an toàn
3 Giải pháp tín dụng trong bối cảnh hấp thụ vốn khó khăn
4 Tín dụng doanh nghiệp - "phao cứu sinh" cho các nền kinh tế
5 vốn rẻ sẵn sàng, sử dụng sao cho hiệu quả?
6 Dư địa nào cho tiết kiệm năng lượng?
7 Thanh toán điện tử: Tạo cơ chế thúc đẩy doanh nghiệp hồi phục sau COVID-19
8 cẩn trọng với xu hướng công nghệ smart home
9 Làm thế nào để kinh tế Nhật Bản thoát khỏi 'Vũng lầy" suy thoái
10 Chuyển đổi số hậu COVID-19: Những khó khăn đang "cầm chân” doanh nghiệp
11 Trung Quốc "đầu tư ' nâng tầm ảnh hưởng trong các tổ chức quốc tế
Tìm nhanh