Kinh tế nông thôn ( Đổi thành tạp chí Kinh tế nông thôn từ ngày 1, Tập 2020, Số 03, 2020

Mục lục:

1 bìa
2 NÔNG NGHIỆP VIỆT QUA LĂNG KÍNH ĐẠI DỊCH COVID-1 9 Trụ đỡ và điểm yếu
3 THỦ TƯỚNG NGUYÊN XUÂN PHÚC: Chấp nhận sống trong trạng thái có dịch
4 TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 42 CỦA CHÍNH PHÚ Chính sách nhân văn
5 Sống chung hiệu quả với hạn, mặn
6 VƯỜN MẪU Ở ĐÔNG TRIỀU Dân giàu,cảnh quan đẹp
7 PHÁT TRIỂN MẮC CA Ở ĐẮK NÔNG Cần sự vào cuộc của nhiều "nhà"
8 Để Đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững
9 Giá thịt lợn tăng không hợp lý
10 Tôm hùm, cá ngừ rớt gáa , ngư dân Phú Yên gặp khoa khăn
11 cần ăóng cường nguồn lực địa phương
12 Thắng Quân sắp cán đích NTM
13 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIỂN Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân
14 TĂNG CƯỜNG SỨC Đề KHÁNG NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHO GIA CẦM
15 Đề xuất giảm gánh nặng cho doanh nghiệp bất động sản và người mua nhà
16 Rà soát quỹ đất thanh toán hợp đồng BT các dự trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
Tìm nhanh