Du lịch , Tập 2020, Số 03, 2020

Mục lục:

1 bìa
2 Ngành Du lịch đẩy mạnh hợp tác trao đổi khách
3 Tăng cường liên kết với các đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường khách
4 Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2030
5 Du lịch Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời kỳ mới
6 Thúc đẩy du lịch sinh thái nông nghỉệp trong bối cảnh ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu
7 Hẹn hò trên đỉnh Lang Biang
8 Kinh tế chia sẻ đã và đang làm thay đổi hệ sinh thái du lịch
9 Ấn Độ - Thị trường khách du lịch outbound hấp dẫn
10 Mỏ muối, mặn tình bạn đa mang
11 Trải nghiệm Bản Phố
12 Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố di sản cấp quốc gia
13 Văn hóa doanh nghiệp trong hoat động du lịch duyên hải Nam Trung Bộ
14 Đà Nẵng cần phát triển nguồn nhân lực quản trị khách sạn
15 Dắk Lắk phát triển du lịch cộng đồng dựa trên bản sắc văn hóa các dân tộc
Tìm nhanh