Cầu đường Việt Nam , Tập 2020, Số 04, 2020

Mục lục:

1 Bìa
2 NGÀNH GTVT. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐÁNG CHÚ Ý
3 HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHỎNG ĐẠI DIỆN HỘI KHTKT CẦU ĐƯÒ'NG VIỆT NAM TẠI TP. HỒ CHÍ MINH SAU MỘT NĂM TÁI KHỞI ĐỘNG
4 THÀNH PHỐ CẨM PHẢ (QUẢNG NINH): TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN PHÒNG CHỔNG DỊCH COVID-19
5 ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ ẨM NỀN ĐẤT ĐẶP VÀ KHOẢNG CÁCH CỐT ĐẾN ỨNG Xử CỦA TƯỜNG CHẮN CÓ CỐT
6 NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG BÊ TÔNG NHỰA EPOXY TRONG XÂY DỰNG MẶT ĐƯÒ'NG Ô TÔ
7 ỨNG DỤNG LỰC MAO DẪN TRONG VIỆC TÁCH NƯỚC RA KHỎI ĐẤT CHO CÁC CÔNG TRÌNH
8 GIẢI PHÁP EPS VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐẤT YẾU TẠI VIỆT NAM
9 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẶC TRƯNG BỀ MẶT LƯU VỰC TỚI LƯU LƯỢNG TÍNH TOÁN CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG
10 NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ BIẾN ĐỘNG KHI THI CÔNG LỚP CẤP PHỐI ĐÁ DĂM Ở VIỆT NAM
11 NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ NỔ MÌN BẦU HỢP LÝ ĐỂ THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG THUỘC DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐƯỜNG TUẦN TRA BIÊN GIỚI TỪ ĐỒN 707 ĐẾN ĐỒN 709, TỈNH KOM TUM
12 ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG CHÍNH ĐẾN CHẤT LƯỢNG KHAI THÁC ĐƯỜNG CAO TỐC HÀ NỘI -LÀO CAI
Tìm nhanh