Cầu đường Việt Nam , Tập 2020, Số 03, 2020

Mục lục:

1 Bìa
2 NGÀNH GTVT MỘTSỐ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT
3 NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY TOÀN QUỐC
4 CẢI THIỆN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH CẦU BÊ TÔNG BẰNG DƯ ỨNG LỰC NGOÀI
5 MỘT SỐ KẾT QUẢ VỀ CẢI TIẾN KẾT CẤU VÀ TÍNH TOÁN TRONG NGHIÊN CỨU HẠ THẤP CHIỀU CAO DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP DƯ ỨNG LỰC ĐỊNH HÌNH CHỮ I
6 KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘ VÕNG CỦA DẦM THÉP KHI LÀM VIỆC NGOÀI GIỚI HẠN ĐÀN HỒI BẰNG THỰC NGHIỆM
7 ĐẢNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CẦU DÀN THÉP BẰNG MÔ PHỔNG MONTE CARL
8 PHÂN TÍCH - SO SÁNH ĐỊNH TÍNH CÁC PHƯONG PHÁP THIẾT KẾ MẶT ĐƯỜNG NỬA CỨNG VÀ ĐỀ XUÁT Ở VIỆT NAM
9 XÁC ĐỊNH THỜI GIAN HÀNH TRÌNH CỦA DÒNG GIAO THÔNG HỖN HỢP BẰNG THIẾT BỊ DÒ TÍM WI-FI
Tìm nhanh