Kinh tế Việt Nam và thế giới , Tập 2020, Số 940, 2020-4

Mục lục:

1 Bìa
2 Nông nghiệp với vai trò trụ đỡ trong cơn bão dịch
3 Xây dựng hệ thống thông tin cung ứng hàng hóa: Yếu tố quyết định ổn định tâm lý thị trường
4 Giảm tổn thất điện năng: Trở ngại khâu đầu tư
5 Thu ngân sách nhà nước: ứng phó các tình huống
6 An ninh lương thực vấn đề sống còn của thế giới
7 Thay đổi phương thức quản lý trong cắt giảm các điều kiện kinh doanh
8 Dịch COVID-19: Cùng nông dân vượt khó
9 Ngành hàng không trước những khó khăn chưa từng có
10 Kết nối sản xuất đến tiêu dùng
11 Tạo"bộ lọc"thu hút FDI bất động sản
12 COVID-19 - "bàn đạp" cho tiến trình tự động hóa nền kinh tế
13 Đẩy nhanh giải ngân vốn đấu tư công: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Tìm nhanh