Kinh tế Việt Nam và thế giới , Tập 2020, Số 939, 2020-4

Mục lục:

1 Bìa
2 Thị trường bất động sản: Thanh lọc và chờ lực bật mới
3 Tạo sức hút vốn FDI vào bất động sản bằng sự minh bạch
4 Vàng có còn là "hấm trú ẩn an toàn"?
5 Doanh nghiệp bất động sản chuyển hướng kinh doanh
6 Chính sách tiền tệ thời COVID-19: Cần bước đi hết sức cần trọng
7 Giải pháp tái đàn bền vững
8 EVFTA: Thúc đẩy tăng trưởng trong dài hạn
9 Tháo điểm nghẽn triển khai cơ chế tự chủ tài chính
10 Gỡ vướng cho bảo hiểm nông nghiệp
11 Hệ thống cảnh báo sớm-công cụ hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp
12 "Hiệu ứng domino" từ thị trường bất động sản Trung Quốc
13 Đẩy mạnh các dịch vụ thuế điện tử
Tìm nhanh