Dạy và học ngày nay : Tạp chí của trung ương hội khuyến học Việt nam, Tập 2020, Số 1, 2020

Mục lục:

1 Bìa
2 Triết lý giáo dục cùa Hồ Chí Minh và vấn đề định hướng quán trị giáo dục đại học trong thời đại công nghiệp 4.0
3 Dạy học phát triền năng lực chương trình đào tạo giáo dục thế chất theo hướng tiềp cận CDIO
4 Tìm hiếu tư tưởng triết học về giáo dục cùa Hồ Chí Minh
5 Một số đặc trưng cơ bản trong phong cách nghiên cứu, học tập lý luận cùa Hồ Chí Minh
6 Nâng cao năng lực sư phạm cho sinh viên giáo dục thế chất để đáp ứng yêu cầu đối mới Chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông
7 Dạy học trái nghiệm theo hướng bồi dưỡng năng lực mô hình hóa toán học bằng các tình huống thực tiễn
8 Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo bậc đại học đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay
9 Một số giải pháp nâng cao hiệu qua dạy học các môn Ngữ Văn cho sinh viên Việt Nanì hiện nay
10 Giáo dục bán lĩnh chính trị cho sinh viên tại Trường Cao đẳng Sư phạm Kiến Giang trong quá trình đào tạo và bồi dưỡng
11 Một số biện pháp phát triển tri giác không gian cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động tạo hình
12 Vận dụng phương pháp dạy học dự án trong học phần Giáo dục hòa nhập cho sinh viên khoa Mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
13 Một số biện pháp nâng cao chất lượng nghiên cứụ khoa học của giảng viên trẻ khoa Giáo dục Mầm non - Trường Đại học Hồng Đức
14 Tìm hiểu về phát triền năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học môn Toán ờ tiểu học
15 Biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường tại các trường tiếu học trên địa bàn huyện Yên Mô, tinh Ninh Bình trong bối cánh hiện nay
16 Đối mới phương pháp dạy học đọc hiểụ văn bản văn học trong Chương trình Ngữ văn THCS theo định hương phát triển năng lực học sinh
17 Bất đẳng thức Minkowski và một số ứng dụng trong giái toán phổ thông
18 Thiết kế cơ sở ngữ liệụ và hệ thong bài tập cho bài học “Vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận" (Ngữ văn 12) đáp ứng mục tiêu phát triển năng lực người học
19 Đối mới công tác tuyển sinh ở Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ Quán lý giáo dục tại Trường Đại học Hùng Vượng
20 Các giải pháp tích hợp dạy kĩ năng mềm cho sinh viên chuyên ngữ tại Trương Đại học Quảng Bình
21 Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan góp phần nâng cao hiệu qua đào tạo tại Khoa Kỹ thuật Công nghiệp -Trường Đại học Tiền Giang
22 Sử dụng hàm số phụ tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm sô
23 Một số vấn đề chung về phát triền năng lực tư duy sáng tạo cho sinh viên qua giảng dạy,học phần“Nhũng nguyên lý cơ bản của chù nghĩa Mác - Lenin (phần I) ơ Trường Cao đẳng sư phạm Hà Tây
Tìm nhanh