Kinh tế Việt Nam và thế giới , Tập 2020, Số 01-933, 2020-1

Mục lục:

1 Bìa
2 Kinh tếnăm 2019: vượt trên những thử thách
3 Tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu kinh tế năm 2020
4 Ấn tượng xuất siêu
5 Năm 2019 kinh tế thế giới gồng mình trước những rủi ro
6 Doanh nghiệp Việt Nam: Một năm nhìn lại để tiến
7 Thị trường vàng "lạc quan" đón năm 2020
8 5 xu hướng công nghệ định hình thế giới trong thập kỷ qua
9 Kỳ vọng nào cho thị trường cà phê thế giới năm 2020?
10 Chống buôn lậu thuốc lá: vướng do xung đột pháp lý
11 2020 - năm khởi đầu của Thế kỷ châu Á
12 10 Sự KIỆN NỔI BẬT CỦA KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2019
13 10 Sự KIỆN NỔI BẬT CỦA KINH TẾ THẾ GIỚI NĂM 2019
Tìm nhanh