Cầu đường Việt Nam , Tập 2019, Số 12, 2019

Mục lục:

1 bìa
2 GIAO THÔNG VẬN TẢI - MỘT SỐ SỰ KIỆN NỔI BẬT
3 PHÂN TÍCH ĐẠC ĐIẾM CHỊU Lực VÀ CHỈ DẢN LỰA CHỌN CÁC KÍCH THƯỚC CƠ BẢN CHO KẾT CẤU CẦU TREO CÓ TRỤ THÁP THÁP ĐƯỢC SỬ DỤNG LÀM CÁC CẦU DÂN SINH ĐỊA BÀN KHU VỰC CÁC TỈNH MIỀN NÚI
4 NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG XỈ THÉP KẾT HỢP ĐÁ MI (0-5MM) DÙNG TRONG XÂY DỰNG MÓNG ĐƯỜNG Ô TỒ
5 NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN KHE DÃN MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG ĐƯÒ'NG Ô TÔ - SÂN BAY KHU VỰC NAM BỘ
6 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VÀ SỰ DỤNG CÁC MỎ VẬT LIỆU PHỤC VỤ XÂY DỰNG CẦU DÂN SINH TẠI CÁC TÍNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC
7 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG QUÁ TRÌNH PHONG HÓA ĐẾN DIỄN BIẾN KHỐI DẦU TRÀN
Tìm nhanh