Người xây dựng : Cơ quan của tổng hội xây dựng Việt nam, Tập 2019, Số 9+10, 2019-10

Mục lục:

1 Bìa
2 BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ VINH Nơi tỏa sáng những tấm lòng Thầy thuốc
3 VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG QUẢNG BÌNH
4 Sử dụng đất và không gian cư trú trước thách thức của biến đổi khí hậu
5 Có thể xây dưng thành phố thông minh ở nước ta?
6 Đừng lẫn lộn các mức yêu cầu trong giáo dục và đào tạo
7 Tầm nhìn và ý chí hãy biến quốc bảo thành quốc kế dân sinh
8 Những nỗ lực 10 năm để về đích "nông thôn mới”
9 Chất lượng cuộc sống người dân từ “chuẩn nông thôn mới”
10 Những kinh nghiệm quý từ phong trào xây dựng nông thôn mới
11 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An: Giữ vững uy tín của một đơn vị sự nghiệp công lập
12 Trao đổi: Quan điểm của Hồ Chí Minh về dân vận - 70 năm nhìn lại
13 Công tác cán bộ theo yêu cầu mới
14 Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, xây dựng thú đô giàu đẹp văn minh hiện đại
15 Thủy lợi và phòng chống thiên tai cần phải quy về một mối thuộc Bộ Liên ngành
16 Môi trường nông thôn tại các làng nghề truyền thống
17 Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến thành phố vị nhân sinh
18 Bảo tồn và cải tạo khu phố cổ Hà Nội như thế nào?
19 Hệ thống công cụ đánh giá đô thị phát triển bền vững
20 Ngập lụt đô thị - Nỗi lo không của riêng ai
21 Định vị điểm theo các hệ quy chiếu VVGS-84, VN-2000, CRASOVSKI (HN-72) có liên quan trực tiếp đến chất lượng công trình xây dựng và việc phân định đường biên giới xác lập chủ quyền quốc gia trên đất liền và trẽn biển
Tìm nhanh