Dạy và học ngày nay : Tạp chí của trung ương hội khuyến học Việt nam, Tập 2019, Số 11, 2019

Mục lục:

1 Bìa
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp trồng người
3 Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp giáo dục thời đại 4.0
4 Nâng cao chất lượng giáo dục ở các trường phổ thông dân tộc nội trú đáp ứng yêu cầu dổi mới giáo dục
5 Phương hướng đổi mới phương pháp dạy học trong các trường dại học quân sự hiện nay
6 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của giáo viên trung học phổ thông tỉnh Lào Cai đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
7 Biện pháp giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm
8 Bàn về ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài
9 Nâng cao chất lượng hoạt động ngoại khóa cho sinh viên các trường đại học hiện nay
10 Nâng cao hiệu quả học từ vựng trong dạy học ngoại ngữ
11 Đề xuất đưa toán học vào giải một số bài toán thực tiễn
12 Thực trạng dạy học từ Hán Việt ch học sinh lớp 4 ở trường Tiểu học xã Thanh Chăn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
13 Sử dụng phương pháp phản chứng trong giải toán tiểu học
14 Giải pháp nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học tại các trường tiểu học trên địa bàn xã Trung An, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
15 Hiệu trưởng Trường THCS ờ Thành phố Hơ Chí Minh tăng cường quản lí giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong bối cảnh hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp 4.0
16 Nghiên cứu dể xuất những biện pháp quản lí hoạt động tổ chuyên môn các trường trung học cơ sờ ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
17 Giải pháp phát triển câu lạc bộ bóng rổ cho học sinh trường TH, THCS, THPT Chu Văn An - Trường Đại học Tây Bắc
18 Quàn lý hoạt động tham vấn học đường tại trường trung học phổ thông
19 Đối mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên ở Trường Sĩ quan Thông tin theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác
20 Một số biện pháp đổi mới phương pháp dạy học giáo dục thể chất theo định hướng phát triển năng lực người học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình
21 Từng bước hoàn thiện hệ thong đảm bào chất lượng bên trong để đáp ứng các điếu kiện kiếm định chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
22 Một số biện pháp quàn lý công tác đào tạo hình thức vừa làm vừa học của Trường Đại học Trà Vinh
23 Phát huy tính tích cực, chủ dộng, sáng tạo của sinh viên trong học tập các môn Lý luận Chính trị
Tìm nhanh