Kiến trúc Việt Nam : Tạp chí chuyên ngành kiến trúc , Tập 2019, Số 225, 2019

Mục lục:

1 Bìa
2 Xây dựng chiến lược quy hoạch bảo tồn & phát triển Từ trường hợp KhuTrung tâm Hoà Bình -TPĐà Lạt
3 Luật Kiến trúc - Vận hội mới cho kiến trúc Việt Nam
4 Trước ngày Luật Kiến trúc bước vào cuộc sống
5 Đổi mới quản lý phát triển kiến trúc từ Luật Kiến trúc
6 Luật Kiến trúc sẽ tác động như thể nào tới kiến trúc nông thôn Việt Nam
7 Đổi mới kiến trúc từ tiêu chuẩn - quy chuẩn, thiết kế điển hình hóa Cơ hội từ Luật Kiến trúc 2019
8 Phong cáchVilla
9 Sự kết nối đặc giữa các không gian & vật liệu
10 Jackfruit Village
11 Nhà nông thôn -Tiện nghi mà truyền thống
12 X2 Hội An -Tác phẩm nghệ thuật bất động sản nghi dưỡng
13 Sim Island - Biểu tượng sắc màu đô hội Phú Quốc
Tìm nhanh