Dạy và học ngày nay : Tạp chí của trung ương hội khuyến học Việt nam, Tập 2019, Số 2, 2019-2

Mục lục:

1 Bìa
2 Năng lực người cán bộ quản lý giáo dục trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư
3 ứng dụng công nghệ 4.0 trong giáo dục mầm non
4 Phát triển chương trình đào tạo giáo viên ở Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
5 Góp bàn về triết lí giáo dục của Việt Nam
6 Đổi mới phương pháp dạy học môn Lịch sử ở các trường đại học sư phạm hiện nay
7 Một sổ yếu tố ảnh hưởng đến kết quả đạt chuẩn nghề nghiệp của cử nhân sư phạm
8 Một số giải pháp góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học các môn Lí luận Chính trị trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay
9 Một số giải pháp rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Âm nhạc
10 Vai trò và nhiệm vụ của giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên
11 Vai trò của phương pháp đọc kể diễn cảm trong tổ chức hoạt động cho trẻ mầm non làm quen tác phẩm văn học
12 Một số biện pháp giúp giảng viên, sinh viên khoa Mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động “Làm quen với chữ cái” trong học phần “Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ Mầm non
13 Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng các trường tiểu học quận Hoàng Mai, Hà Nội
14 Nâng cao năng lực phát triển bài toán cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học Trường cao đẳng sư phạm Điện Biên
15 Lựa chọn và ứng dụng các trò chơi nhằm nâng cao chất lượng tiết học thể dục cho học sinh Trường Tiểu học -THCS - THPT Chu Văn An, Trưòng Đại học Tây Bắc
16 Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực học sinh trung học
17 Một số kỹ năng dạy học cần thiết cho sinh viên ngành sư phạm trong quá trình thực tập ở trường phổ thông
18 Một số giải pháp phát huy tính tích cực, chù động của người học trong phần kết thúc bài giảng tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trưởng Đại học Vinh
19 Biện pháp phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên trong dạy học môn Những Nguyên lí Cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin ở các trường đại học tại Hà Nội
Tìm nhanh