Dạy và học ngày nay : Tạp chí của trung ương hội khuyến học Việt nam, Tập 2019, Số 3, 2019-3

Mục lục:

1 Bìa
2 Đổi mới phương pháp dạy học sinh học đáp ứng chương trình, sách giáo khoa mới
3 Tẩm quan trọng của kỹ năng mềm đối với sinh viên trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0
4 Bàn về đổi mới phương pháp giảng dạy đại học hiện nay
5 Cách thức tìm kiếm, tra cứu thông tin, tài liệu trên Internet phục vụ cho viết luận văn, luận án
6 Một số hình thức liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập
7 Nghiên cứu đề xuất mô hình kiểm soát hoạt động dạy - học đạt chuẩn đầu ra theo chương trình đào tạo
8 Vận dụng mô hình blended learning trong tổ chức dạy học cho sinh viên sư phạm địa lí theo hướng phát triển năng lực (Nghiên cứu trường hợp giảng dạy học phần Khoa học Trái Đất tại TrườngĐại học Cần Thơ)
9 Nâng cao chất lượng giảng dạy phương pháp giáo dục thể chất cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non trong thời đại công nghiệp 4.0
10 Hướng dẫn sinh viên ngành Tiểu học Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên tổ chức dạy học giải bài toán “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số cho học sinh lớp 4 Trường Tiểu học ở TP. Điện Biên Phủ
11 Một số phương pháp nhằm giúp giáo viên dạy tốt môn Âm nhạc ở tiểu học
12 Khó khăn của giáo dục hòa nhập tại trường tiểu học
13 Một số giải pháp đổi mới công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục ở trường trung học phổ thông
14 Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng quản lý hoạt động thư viện cho cán bộ quản ìý trong các trường phổ thông
15 Phát triển năng lực nhận thức của học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1930 ở trường trung học phổ thông
16 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo viên chủ nhiệm khối 12 ở trường trung học phổ thông hiện nay
17 Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Trung tại khu vực phía Nam
18 Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Cầu lông theo phương pháp dạy học tích cực cho sinh viên tại Trường Đại học Hải Phòng
19 Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học vật lý ở Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Vinh
20 Đặc điểm thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Ngân hàng (Có so sánh với tiếng Việt)
21 Nâng cao chất lượng dạy học của đội ngũ giáo viên ở nước ta hiện nay
22 Kỹ năng giải phương trình lượng giác
23 Phát triển tư duy phê phán cho sinh viên trong quá trình dạy học
24 Giải pháp phát triển tư duy sáng tạo của học viên — đào tạo sĩ quan trong các nhà trường quân đội hiện nay
25 Vai trọ của tự học - học tập suốt đời đối với cá nhân và xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay
26 Truyền thống hiếu học huyện Lâm Thao xưa và nay
27 Vấn đề cơ bản về giáo dục lối sống văn hỏa cho thanh niên hiện nay
Tìm nhanh