Dạy và học ngày nay : Tạp chí của trung ương hội khuyến học Việt nam, Tập 2019, Số 4, 2019-4

Mục lục:

1 Bìa
2 Đào tạo nghế trong thời đại 4.0
3 Giảng dạy các môn Lý luận Chính trị trong các trường đại học trước boi canh cách mạng công nghiệp lần thứ tư
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh về hội nhập kinh tế quốc tế
5 Nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục tại Trường Cao đẳng Sơn La, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay
6 Đôi điều về văn bản và cách phân loại văn bản trong sách giáo khoa Ngữ văn
7 Hướng dẫn cách tìm kiếm và trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo khi viết luận văn, luận án
8 Bàn về cấu trúc nhân cách theo học thuyết phân tâm của S.Freud
9 Tổ chức nghiên cứu khoa học cho sinh viên
10 Một số phương pháp học tiếng Trung hiệu quả
11 Đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình
12 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý đào tạo giáo viên Giáo dục Quốc phòng và An ninh theo tiếp cận năng lực
13 Nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên một nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay
14 Vận dụng phương pháp học tập dự án vào học phần “Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch”: kết nối lớp học với thực tiễn
15 Phân tích tác động của dạy học môn Luật Kinh tế đến việc phát triển năng lực thực hiện nghề Kế toán doanh nghiệp
16 Thực trạng vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy học phần Sự học và Sự phát triển tâm lí trẻ em lứa tuổi mầm non ở Trường Cao đẳng
17 Rèn luyện cho sinh viên khoa Mầm non các ký năng cơ bàn để chuẩn bị tốt cho trẻ vào trường phổ thông
18 Hướng dẫn giáo sinh sử dụng phương pháp trò chơi trong dạy học toán lớp 1 nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh
19 Vận dụng hiệu quả thuyết đa trí tuệ vào việc dạy học
20 Xây dựng và sử dụng câu hòi, bài tập phân hóa trong dạy học môn Khoa học Tự nhiên lớp 9 ò Trường trung học cơ sở
21 Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên phổ thông hiện nay
22 Phát triển năng lực học sinh qua các hoạt động trải nghiệm gắn với biến đổi môi trường ở địa phương - nghiên cứu tại Trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ
23 Nguyễn Thị Hào: Áp dụng một số cách thức học ngoại ngữ để nâng cao hiệu quả thực hành tiếng Anh cho sinh viên Trường Đại học Hạ Long
Tìm nhanh