Dạy và học ngày nay : Tạp chí của trung ương hội khuyến học Việt nam, Tập 2019, Số 5, 2019-1

Mục lục:

1 Bìa
2 Đổi mới phương pháp dạy học : theo định hướng phát triển năng lực đáp ứng nhu cầu xã hội
3 Điểm mới của Chương trình giáó dục mỹ thuật phổ thông và những yêu cầu về đào tạo giáo viên
4 Vấn đề bạo lực học đường và biện pháp can thiệp dưới góc độ công tác xã hội
5 Một cách tiếp cận mới về con người trong Triết học của c. Mác
6 Đổi mới giảng dạy lý luận chính trị theo hướng tích cực,hiện đại
7 Bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong giảng dạy lý luận chính trị hiện nay
8 Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới
9 Hướng dẫn học sinh ghi chép trước, trong và sau khi đọc văn bản truyện để phát triển kỹ năng đọc
10 Biện pháp nâng cao kỹ năng thiết lập mối quan hệ trong giao tiếp với trẻ cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm nón
11 Vai trò của đồng dao đối với phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non
12 Dạy học giải toán có lời văn ở lớp 3 theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh
13 Vai trò của hoạt động phát triển đội ngũ giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học trong bối cảnh hiện nay
14 ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tập đọc ở tiểu học
15 Nguyên tắc, cách xây dựng và tổ chức các hoạt động thực hành trải nghiệm trong môn Toán tiểu học
16 Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học phân môn “Thường thức mĩ thuật” ở các Trường THCS huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
17 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn ở các Trường THCS quận Hà Đông, TP. Hà Nội hiện nay
18 Lựa chọn các chỉ tiêu đánh giá trình độ phát triển thể chất cho học sinh phổ thông trung học Phan Đăng Lưu thuộc Trường Đại học , Hải Phòng
19 Một vài trao đổi về vai trò của người giáo viên trong thiết kế phương pháp tình huống kết hợp với phương pháp đóng vai trong dạy học môn Giáo dục công dân lớp 12 ở TP. Hà Tĩnh
20 Nghiên cứu một 'số biện pháp tổ chức hoạt động thể dục thể thao ngoại khoá nâng cao thể lực chung cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An
Tìm nhanh