Dạy và học ngày nay : Tạp chí của trung ương hội khuyến học Việt nam, Tập 2019, Số 7, 2019

Mục lục:

1 Bìa
2 Góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục
3 Trang bị kĩ năng mềm cho sinh viên thời đại công nghiệp 4.0
4 Thách thức của giảng viên đại học về phương pháp giảng dạy trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0
5 Xác định mục tiêu môn học theo hướng tiếp cận năng lực trong giáo dục đại học
6 Vài suy nghĩ về chất lượng giảo dục đại học
7 Đổi mối phương pháp dạy học môn Hoá học ở bậc Trung học từ một giờ học tốt
8 Chất lượng đội ngũ giáo viên phổ thông hiện nay và những yếu tố tác động, ảnh hưởng
9 Vai trò của giáo viên, học sinh trong dạy học theo quan điểm kiến tạo và đề xuất quy trình dạy học
10 Nâng cao nhận thức Luật An ninh mạng cho học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, đại học trong bối cảnh hiện nay
11 Dạy học lịch sừ Việt Nam giai đoạn từ 1919 đến nay theo chủ đề ở cấp THCS theo định hướng phát triển năng lực
12 Những khó khăn thường gặp của sinh viên khi học câu trực tiếp, gián tiếp tiếng Pháp và giải pháp trong giảng dạy
13 ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động dạy học cho trẻ ở trường mẩm non
14 Thiết kế một số bài tập dạng trò chơi giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẩm non
15 Triển khái chương trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên ngành giáo dục tiểu học tại các cơ sở thực hành
16 Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học ở bậc tiểu học hiện nay
17 Vai trò của nhân viên công tác xã hội trường học trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường tiểu học
18 Vai trò, phẩm chất của giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh khuyết tật học hòa nhập ở trường tiểu học
19 Nâng cao chát lượng đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học ở huyện Giống Riếng, tỉnh Kiên Giang
20 Nâng cao hiệu quả giờ dạy tiếng Pháp cho học sinh song ngữ lớp 4,5 thông qua một số trò chơi mở rộng vốn từ
21 ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dạy học ở bậc THCS hiện nay
22 Phát huy tính tích cực chủ động và sáng tạo của học sinh trong phân môn Âm nhạc ở bậc THCS
23 Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học ở bậc THCS hiện nay
24 Phát huy vai trò của giáo viên trong nâng cao chất lượng bổi dưỡng học sinh giỏi môn Toán ở bậc THCS
25 Một số giải pháp phát huy giáo dục văn hóa giao tiếp cho học sinh trong dạy học môn Giáo dục công dân ở Trường THPT hiện nay
26 Phân tích một sô sai lầm của học sinh qua việc giải bài tập trắc nghiệm khách quan hóa học THPT
Tìm nhanh