Người xây dựng : Cơ quan của tổng hội xây dựng Việt nam, Tập 2019, Số 7+8, 2019

Mục lục:

1 Bìa
2 Nội dung phổ cập của Luật Xây dựng ở các quốc gia
3 Đông Hà - Thành phố động lực trên hành lang kinh tế Đông - Tây
4 Hiến kế để xây dựng nhanh đường cao tốc Bắc - Nam: Con đường của tinh thần tự hào dân tộc
5 Anh Bần chú Luận: Cao tốc - Tốc độ cao
6 Để người dân cú ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường
7 Trong tương lai sẽ xây dựng ra sao, khi khí hậu biến đổi nhiều và dân số hành tinh tăng cao?
8 Tiết kiệm và sử dụng năng lượng trong xây dựng trong điềukiện biến đổi khí hậu
9 Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến chế độ thủy động lực học trong hệ thống sông Thành phố Hồ Chí Minh
10 Lòng ta trong sáng hơn khl học tập và làm theo di chúc của Bác Hồ
11 “Lấy lòng” trước Đại hội '
12 Thành phá Hồ Chí Minh hướng đến thành phố vị nhân sinh
13 Thành phố thiếu không gian ở và kiểu chia sẻ nhà công bằng hơn tại Tây Ban Nha
14 Đề xuất các giải pháp quản lý nước mưa theo hướng bền vững cho TR Hồ Chí Minh: Nghiên cứu điển hình tại quận 12
15 Tích hợp hệ thống tiêu chí phát triển bền vững trong thực hiện các dự án tái thiết đô thị
16 Bài học từ sự cố thi công tàu điện ngầm ổ Đài Loan
17 Sức chịu tải dọc trục cọc bê tông cốt thép trên đất đỏ Bazan
Tìm nhanh