Kiến trúc Việt Nam : Tạp chí chuyên ngành kiến trúc , Tập 224, Số 1, 2019

Mục lục:

1 Bìa
2 Sự "lệch pha" trong những cách nhìn vê việc bảo tồn di sản kiến trúc ở Việt Nam hiện nay
3 Động lực phát triển đô thị thế kỷ 21 từ văn hóa kênh rạch - sông nước Sài Gon
4 CHUYÊN ĐẼ: PHÁTTRIỂN ĐÔ THỊ THẾ KỶ 21 TỪ BÀN SẤC KÊNH RẠCH SÔNG NƯỚC SÀI GÒN (TRƯỜNG HỢP QUY hoạch, cải tạo chỉnh trang tuyến đô thị dọc KÊNH NHIÊU LỘC-THỊ NGHÈ)
5 Quy hoạch cải tạo chỉnh trang tuyến đô thị dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè - Những góc nhìn Kênh Nhiêu Lộc -Thị Nghè -Từ quá khứ đến cơ hội tái sinh I
6 Kênh Nhiêu Lộc -Thị Nghè -Từ quá khứ đến cơ hội tái sinh
7 Đề xuất định hướng chiến lược vé phát triển đô thị & kiến trúc cảnh quan tuyến đô thị kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè
8 Tầm nhìn kết nối giao thông trong tái thiết phát triển khu vực dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè
9 Thử giải bài toán lợi ích trong quy hoạch chỉnh trang kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè
10 Phục hôi kênh Cheonggyecheon Seou Hàn Quốc - Bài học cho Việt Nam
11 Thách thức quản lý trong tái phát triển bền vững khu vực kênh Nhiêu Lộc -Thị Nghè
12 Caro House
13 Cung quy hoạch triển lãm Hạ Long và cấu trúc vỏ cua - Xương cá
14 Kiến tạo nhà ở miền Tây Nam Bộ
15 VVyndham Garden Phú Quốc - Điểm nghỉ dưỡng biệt thự xanh
Tìm nhanh