Tác giả:
Nhan đề:
Ngày:
Tập: Số:
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải xây dựngTrần Hồng Hải
Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng Tập:11 Số:5 Ngày:2017-9
2
Các yếu tố ngẫu nhiên trong phân tích tác động va tàu vào trụ cầu Thái HàNguyễn Quốc Bảo..
Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng Tập:12 Số:4 Ngày:2018
3
Chẩn đoán tinh trạng kỹ thuật hộp số cơ khí trên cơ sở mạng nơron RBFNguyễn Minh Tiến
Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng Tập:11 Số:4 Ngày:2017
4
5
6
Điều khiển động cơ một chiều không chổi than trong điểu kiện thời gian thựcPHẠM TÂM THÀNH
Tạp chí Giao thông vận tải : Cơ quan thông tin lý luận khoa học công nghệ của Bộ Giao thông Vận tải Tập:2018 Số:4 Ngày:2018
7
Experimental study on ultimate strength of normal sections in reinforced concrete beamsNguyen Truong Thang
Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng Tập:11 Số:6 Ngày:2017
8
Khảo sát chi phí khai thác bình quân ngày tàu Container tại khu vực cảng Hải Phòng: ứng dụng của lý thuyết bất địnhNGUYỄN MINH ĐỨC
Tạp chí Giao thông vận tải : Cơ quan thông tin lý luận khoa học công nghệ của Bộ Giao thông Vận tải Tập:2018 Số:6 Ngày:2018
9
Lập trình mô phỏng cảnh báo đâm va tàu đảm bảo an toàn hàng hải trong vùng nước hạn chếTRẦN KHÁNH TOÀN
Tạp chí Giao thông vận tải : Cơ quan thông tin lý luận khoa học công nghệ của Bộ Giao thông Vận tải Tập:2018 Số:11 Ngày:2018
10
Mô phỏng ôtô điệnLê Thượng Hiền
Tạp chí cơ khí Việt Nam : Cơ quan của tổng hội cơ khí Việt Nam Tập:2018 Số:12 Ngày:2018
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 1255