HƯỚNG DẪN BẠN ĐỌC SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG CỦA THƯ VIỆN
Hỗ trợ bạn đọc tìm được các phòng chức năng của thư viện theo mục đích sử dụng phù hợp với nhu cầu bạn đọc.
HƯỚNG DẪN BẠN ĐỌC CÁCH LẤY LẠI MẬT KHẨU TÀI KHOẢN THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
Hướng dẫn bạn đọc thực hiện các bước cần thiết để lấy lại mật khẩu tài khoản Thư viện điện tử
HƯỚNG DẪN BẠN ĐỌC KHAI THÁC TÀI LIỆU SỐ
Bài viết hướng dẫn bạn đọc các khai tác tài liệu số trực tuyến phục vụ học tập - nghiên cứu.
HƯỚNG DẪN BẠN ĐỌC ĐĂNG NHẬP VÀ KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN THƯ VIỆN
Hướng dẫn bạn đọc cách đăng nhập và kích hoạt tài khoản để khai thác thư viện điện tử
HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM TÀI LIỆU SÁCH - GIÁO TRÌNH
Hướng dẫn bạn đọc tìm kiếm và khai thác tài liệu dạng sách - giáo trình tại các kho của thư viện một cách hiệu quả
HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM TÀI LIỆU LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
Hướng dẫn bạn đọc tìm kiếm luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu khoa học tại kho Phòng Đọc mở của thư viện một cách hiệu quả
  1 of 1