Thông báo về việc tổ chức thi đánh giá trình độ Tiếng Anh đợt tháng 1-2021
Thông báo về tổ chức thi đánh giá trình độ tiếng Anh đợt tháng 1 năm 2021
THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN BẠN ĐỌC TRA CỨU TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN
Bạn đọc có thể vào link trang thư viện điện tử link http://thuvien.nuce.edu.vn/, sử dụng tài khoản đã được cấp khi nhập trường để tra cứu, học tập và download tài liệu giáo trình học tập.
THÔNG BÁO KHAI THÁC NGUỒN TÀI LIỆU NGOẠI VĂN MIỄN PHÍ
Thư viện trường ĐHXD trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc nguồn tài liệu ngoại văn miễn phí từ kho tài liệu Thư viện trực tuyến của Liên hợp Quốc và thư viện trực tuyến của Liên minh Viễn thông Quốc tế.
THÔNG BÁO LÀM THẺ THƯ VIỆN
Từ ngày 22/08/2016 Thư viện bắt đầu làm thẻ thư viện cho sinh viên toàn trường. Đề nghị cán bộ các lớp lập danh sách theo mẫu dưới đây và và gửi mail (hoặc file mềm) tới email: thangtq@nuce.edu.vn – Tầng 3 phòng đọc.
THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN PHỤC VỤ
Thư viện trường đại học thay đổi thời gian phục vụ bạn đọc tại phòng đọc mở và phòng tự học từ 7h30 đến 20h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần
THÔNG BÁO VIỆC PHỤC VỤ MƯỢN GIÁO TRÌNH K62!
Từ ngày 09/10/2017 Thư viện bắt đầu phục vụ mượn giáo trình cho sinh viên K62.
  1  2 of 2