THÔNG BÁO GIỚI THIỆU NGUỒN TÀI LIỆU NGOẠI VĂN

THÔNG BÁO NGUỒN TÀI LIỆU NGOẠI VĂN

Kính gửi: Quý bạn đọc Thư viện trường Đại học Xây dựng

Nhằm đáp ứng nhu cầu tin của bạn đọc là Giảng viên - cán bộ - sinh viên trường Đại học Xây dựng, Ban Giám hiệu đã tổ chức mua một số đầu tài liệu ngoại văn của một số nhà xuất bản nổi tiếng trong lĩnh vực khoa học công nghệ và chuyển giao cho Thư viện trường Đại học Xây dựng làm đầu mối tổ chức phục vụ bạn đọc.

Đây là nguồn tài liệu ngoại văn có nội dung được đánh giá cao về hàm lượng khoa học kỹ thuật và đươc tuyển chọn từ các đơn vị trực tiếp phục vụ công tác giảng dạy trong nhà trường (các Khoa - Viện - Ban - Trung tâm có chức năng đào tạo), vì vậy nguồn nội dung tương đối sát và phù hợp với nhu cầu học tập - nghiên cứu của bạn đọc là trong nhà trường.

Hiện nay, Thư viện đã hoàn thiện các các công tác xử lý nghiệp vụ và đưa nguồn tài liệu này ra phục vụ công khai dưới hình thức tài liệu số trên các thiết bị điện tử tại các phòng đọc của Thư viện. Bạn đọc có nhu cầu khai thác vui lòng liên hệ tại Phòng Quản trị mạng - Tầng 3 nhà Thư viện.

Danh mục tài liệu tại đây.

Trân trọng!

Thư viện trường Đại học Xây dựng