Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
335.5 GIA
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh :
DDC 335.5
Nhan đề Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : Dùng trong các trường đại học, cao đẳng / PGS, TS. Mạch Quang Thắng ( chủ biên );...[et.al.]
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia, 2005
Mô tả vật lý 256 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả(bs) CN Mạch Quang Thắng
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(335): GT04520-54, GT81788-2087
000 00000nam#a2200000ua#4500
001731
0021
0048957D654-DC4D-418B-B9E2-385E92CE1D1D
005201906211644
008160608s2005 vm vie
0091 0
020 |c13,500
039|a20190621164454|bthuydh|c20180823154042|dhuongpt|y20160914145624|zthuydh
041 |aVie
082 |a335.5|bGIA
245 |aGiáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : |bDùng trong các trường đại học, cao đẳng / |cPGS, TS. Mạch Quang Thắng ( chủ biên );...[et.al.]
260 |aH. : |bChính trị quốc gia, |c2005
300 |a256 tr. ; |ccm.
653 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
700 |aMạch Quang Thắng
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(335): GT04520-54, GT81788-2087
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/hoico/tutuonghcmthumbimage.jpg
890|a335|b513
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT04520 Kho giáo trình - Tầng 5 335.5 GIA Giáo trình 1 Hạn trả:05-03-2018
2 GT04521 Kho giáo trình - Tầng 5 335.5 GIA Giáo trình 2 Hạn trả:05-07-2018
3 GT04522 Kho giáo trình - Tầng 5 335.5 GIA Giáo trình 3 Hạn trả:05-01-2019
4 GT04523 Kho giáo trình - Tầng 5 335.5 GIA Giáo trình 4 Hạn trả:02-01-2020
5 GT04524 Kho giáo trình - Tầng 5 335.5 GIA Giáo trình 5 Hạn trả:04-01-2019
6 GT04525 Kho giáo trình - Tầng 5 335.5 GIA Giáo trình 6
7 GT04526 Kho giáo trình - Tầng 5 335.5 GIA Giáo trình 7 Hạn trả:07-06-2019
8 GT04527 Kho giáo trình - Tầng 5 335.5 GIA Giáo trình 8 Hạn trả:05-09-2019
9 GT04528 Kho giáo trình - Tầng 5 335.5 GIA Giáo trình 9 Hạn trả:02-01-2020
10 GT04529 Kho giáo trình - Tầng 5 335.5 GIA Giáo trình 10 Hạn trả:02-01-2020
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 34 
Không có liên kết tài liệu số nào