DDC 720
Tác giả CN Nguyễn Đức Thiềm
Nhan đề Kiến trúc : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành xây dựng cơ bản và cao đẳng kiến trúc/ GS.TS.KTS. Nguyễn Đức Thiềm
Thông tin xuất bản H. : Xây Dựng, 2004
Mô tả vật lý 288 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Nhà công cộng
Từ khóa tự do Nhà công nghiệp
Từ khóa tự do Kiến trúc
Từ khóa tự do Cấu tạo nhà
Từ khóa tự do Nhà ở
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(176): GT61687-862
000 00000nam#a2200000ua#4500
0015277
00211
0042A086BB8-21AE-4BB9-9704-BFD8653055D5
005201810170944
008160608s2004 vm vie
0091 0
020 |c46000
039|a20181017094500|blinhnm|c20181015163811|dhuongpt|y20161228153657|zhoadt
041 |avie
082 |a720|bNG - T
100 |aNguyễn Đức Thiềm|cGS.TS.KTS.|eChủ biên
245 |aKiến trúc : |bGiáo trình dùng cho sinh viên ngành xây dựng cơ bản và cao đẳng kiến trúc/ |cGS.TS.KTS. Nguyễn Đức Thiềm
260 |aH. : |bXây Dựng, |c2004
300 |a288 tr. ; |c27 cm.
653 |aNhà công cộng
653 |aNhà công nghiệp
653 |aKiến trúc
653 |aCấu tạo nhà
653 |aNhà ở
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(176): GT61687-862
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/biasach/kt_thiem_01thumbimage.jpg
890|a176|b469|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT61687 Kho giáo trình - Tầng 5 720 NG - T Giáo trình 1 Hạn trả:16-03-2019
2 GT61688 Kho giáo trình - Tầng 5 720 NG - T Giáo trình 2 Hạn trả:09-03-2019
3 GT61689 Kho giáo trình - Tầng 5 720 NG - T Giáo trình 3 Hạn trả:16-03-2019
4 GT61690 Kho giáo trình - Tầng 5 720 NG - T Giáo trình 4 Hạn trả:07-06-2019
5 GT61691 Kho giáo trình - Tầng 5 720 NG - T Giáo trình 5 Hạn trả:02-01-2020
6 GT61692 Kho giáo trình - Tầng 5 720 NG - T Giáo trình 6 Hạn trả:03-01-2020
7 GT61693 Kho giáo trình - Tầng 5 720 NG - T Giáo trình 7 Hạn trả:07-01-2019
8 GT61694 Kho giáo trình - Tầng 5 720 NG - T Giáo trình 8 Hạn trả:02-01-2020
9 GT61695 Kho giáo trình - Tầng 5 720 NG - T Giáo trình 9 Hạn trả:07-01-2019
10 GT61696 Kho giáo trình - Tầng 5 720 NG - T Giáo trình 10 Hạn trả:03-01-2020
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 18