Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
519 VU-Đ
Hướng dẫn giải bài tập xác suất và thống kê toán học /
DDC 519
Tác giả CN Vũ Viết Đào
Nhan đề Hướng dẫn giải bài tập xác suất và thống kê toán học / PGS PTS Vũ Viết Đào (chủ biên), PGS PTS Nguyễn Hữu Bảo, PTS Nguyễn Ngọc Cừ
Thông tin xuất bản H. : NXB Nông Nghiệp, 1998
Mô tả vật lý 203tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Thống kê
Từ khóa tự do Xác suất
Từ khóa tự do Giải xác suất
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hữu Bảo
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ngọc Cừ
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(256): GT38166-370, GT79712-28, GT79827-47, GT82797-809
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK04242-4
000 00000nam#a2200000ua#4500
0011462
00211
004B0112411-2140-4D75-AC23-ACE40C4A152E
005201810170928
008160608s1998 vm vie
0091 0
020 |c22.000
039|a20181017092510|bthuctap1|c20181015161013|dlinhnm|y20161005101954|zthuctap2
082 |a519|bVU-Đ
100 |aVũ Viết Đào|cPGS PTS|echủ biên
245 |aHướng dẫn giải bài tập xác suất và thống kê toán học / |cPGS PTS Vũ Viết Đào (chủ biên), PGS PTS Nguyễn Hữu Bảo, PTS Nguyễn Ngọc Cừ
260 |aH. : |bNXB Nông Nghiệp, |c1998
300 |a203tr. ; |c27cm.
653 |aThống kê
653 |aXác suất
653|aGiải xác suất
700 |aNguyễn Hữu Bảo
700|aNguyễn Ngọc Cừ
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(256): GT38166-370, GT79712-28, GT79827-47, GT82797-809
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK04242-4
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/huongdangiaibaitapxsvathongketoanhocthumbimage.jpg
890|a259|b734|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK04242 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 519 VU-Đ Giáo trình 1
2 TK04243 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 519 VU-Đ Giáo trình 2
3 TK04244 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 519 VU-Đ Giáo trình 3
4 GT38166 Kho giáo trình - Tầng 5 519 VU-Đ Giáo trình 4
5 GT38167 Kho giáo trình - Tầng 5 519 VU-Đ Giáo trình 5 Hạn trả:09-01-2020
6 GT38168 Kho giáo trình - Tầng 5 519 VU-Đ Giáo trình 6 Hạn trả:03-01-2019
7 GT38169 Kho giáo trình - Tầng 5 519 VU-Đ Giáo trình 7 Hạn trả:26-08-2019
8 GT38170 Kho giáo trình - Tầng 5 519 VU-Đ Giáo trình 8 Hạn trả:21-03-2019
9 GT38171 Kho giáo trình - Tầng 5 519 VU-Đ Giáo trình 9
10 GT38172 Kho giáo trình - Tầng 5 519 VU-Đ Giáo trình 10 Hạn trả:26-08-2019
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 26