DDC 005.2
Tác giả CN Cornell, Gary
Nhan đề Visual Basic 4 Nuts & Bolts: For Experienced Programmers/ Gary Cornell, Troy Strain
Thông tin xuất bản New York : McGraw-Hill, 1995
Mô tả vật lý 338p. : ill. ; 23cm.
Từ khóa tự do Visual basic environment
Từ khóa tự do Visual
Tác giả(bs) CN Strain, Troy
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV00355
000 00000nam#a2200000u##4500
00122735
00222
00498186F6F-7D4D-4D5B-B4DF-0C02C038A448
005201811121046
008181108s1995 xxu eng
0091 0
020 |a007882141
039|a20181112104631|bthuctap2|c20181112100537|dthuctap1|y20181108145119|zthuctap1
082 |a005.2|bCOR
100 |a Cornell, Gary
245 |aVisual Basic 4 Nuts & Bolts: |bFor Experienced Programmers/|cGary Cornell, Troy Strain
260 |aNew York : |bMcGraw-Hill, |c1995
300 |a338p. : |bill. ; |c23cm.
653 |aVisual basic environment
653 |aVisual
700 |aStrain, Troy
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV00355
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/av/av949thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV00355 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 005.2 COR Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào