Sách ngoại vănSách tham khảo ngoại văn
005.8 CIT
Citrix Access security for IT administrators
DDC 005.8
Nhan đề Citrix Access security for IT administrators
Thông tin xuất bản New York : McGraw Hill, 2007
Mô tả vật lý 288tr. : ill. ; 23cm.
Từ khóa tự do Citrix
Từ khóa tự do IT administrator
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(2): NV00351-2
000 00000nam#a2200000u##4500
00122699
00222
00425D0AE2B-C417-4A72-A8E7-6392CE5183DB
005201811121049
008181108s2007 xxu eng
0091 0
020 |a0071485430
039|a20181112104913|bthuctap2|c20181108110912|dthuctap1|y20181108110744|zthuctap1
082 |a005.8|bCIT
245 |aCitrix Access security for IT administrators
260 |aNew York : |bMcGraw Hill, |c2007
300 |a288tr. : |bill. ; |c23cm.
653 |aCitrix
653 |aIT administrator
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): NV00351-2
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/av/av2297thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV00351 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 005.8 CIT Sách Ngoại Văn 1
2 NV00352 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 005.8 CIT Sách Ngoại Văn 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào