Sách ngoại vănSách tham khảo ngoại văn
006 AND
Envisioning cyberspace :
DDC 006
Tác giả CN Anders, Peter
Nhan đề Envisioning cyberspace : Designing 3D electronic spaces / Peter Anders
Thông tin xuất bản New York : McGraw-Hill, 1999
Mô tả vật lý 228p. : ill. ; 23cm.
Từ khóa tự do Computers and civillzation
Từ khóa tự do Cyberspace
Từ khóa tự do Virtual
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV00349
000 00000nam#a2200000u##4500
00122683
00222
004B385AAFE-597F-4D96-83C5-D535760C41CF
005201811121052
008181108s1999 xxu eng
0091 0
020 |a0070016321
039|a20181112105245|bthuctap2|y20181108095559|zthuctap1
082 |a006|bAND
100 |aAnders, Peter
245 |aEnvisioning cyberspace : |bDesigning 3D electronic spaces / |cPeter Anders
260 |aNew York : |bMcGraw-Hill, |c1999
300 |a228p. : |bill. ; |c23cm.
653 |aComputers and civillzation
653 |aCyberspace
653 |aVirtual
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV00349
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/av/av264thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV00349 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 006 AND Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào