DDC 005.76
DDC
Tác giả CN MacMillan, Andy
Nhan đề Transforming Infoglut! : A Pragmatic strategy for oracle Enterprise content management / Andy MacMillan; Brian Huff
Thông tin xuất bản New York : McGraw-Hill, 2008
Mô tả vật lý 277tr. ; 23cm.
Từ khóa tự do ECM Architecture
Từ khóa tự do Information Management
Tác giả(bs) CN Huff, Brian
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(2): NV00347-8
000 00000nam#a2200000u##4500
00122676
00222
004B01E3547-3EFF-4669-90C9-CFB8451FFDCA
005201811121054
008181108s2008 xxu eng
0091 0
020 |a9780071602365
039|a20181112105411|bthuctap2|c20181112101713|dthuctap2|y20181108092718|zthuctap1
082 |a005.76
082|bMAC
100 |aMacMillan, Andy
245 |aTransforming Infoglut! : |bA Pragmatic strategy for oracle Enterprise content management / |c Andy MacMillan; Brian Huff
260 |aNew York : |bMcGraw-Hill, |c2008
300 |a277tr. ; |c23cm.
653 |aECM Architecture
653 |aInformation Management
700|aHuff, Brian
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): NV00347-8
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/av/av2447thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV00347 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 005.76 MAC Sách Ngoại Văn 1
2 NV00348 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 005.76 MAC Sách Ngoại Văn 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào