Sách ngoại vănSách tham khảo ngoại văn
005.136 KAN
Picture language machines /
DDC 005.136
Tác giả CN Kaneff, S.
Nhan đề Picture language machines / S. Kaneff
Thông tin xuất bản New York : Academi Press, 1970
Mô tả vật lý 419p. : ill. ; 23cm.
Từ khóa tự do Design principles for Graphics Software Symtems
Từ khóa tự do Picture language machines
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV00345
000 00000nam#a2200000u##4500
00122662
00222
0041CA8EF7A-8FC9-42D5-82F0-B0E6802EDFC6
005201811121057
008181108s1970 xxu eng
0091 0
020 |a0123962501
039|a20181112105731|bthuctap2|y20181108090355|zthuctap1
082 |a005.136|bKAN
100 |aKaneff, S.
245 |aPicture language machines / |cS. Kaneff
260 |aNew York : |bAcademi Press, |c1970
300 |a419p. : |bill. ; |c23cm.
653 |aDesign principles for Graphics Software Symtems
653 |aPicture language machines
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV00345
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/av/av1298thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV00345 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 005.136 KAN Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào