Sách ngoại vănSách tham khảo ngoại văn
005.2 GLA
Mike Meyers' Certification Passport Java 2 /
DDC 005.2
Nhan đề Mike Meyers' Certification Passport Java 2 / Cindy Glass; Jane Griscti; Margarita Isayeva; Ajith Kaliambella; Kathy Siera
Thông tin xuất bản New York : Osborne, 2001
Mô tả vật lý 460p. : ill ; 23cm.
Từ khóa tự do Practice examweb
Từ khóa tự do Java
Tác giả(bs) CN Griscti, Jane
Tác giả(bs) CN Isayeva, Margarita
Tác giả(bs) CN Kallambella, Ajith
Tác giả(bs) CN Siera,Kathy
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(2): NV00341, NV00359
000 00000nam#a2200000u##4500
00122564
00222
00410B993D6-7116-4832-B9F0-A03696BE5A3A
005201811121028
008181112s2001 xxu eng
0091 0
020 |a0072193662
039|a20181112102824|bthuctap1|c20181112093715|dthuctap1|y20181106154506|zthuctap2
082 |a005.2|bGLA
245 |aMike Meyers' Certification Passport Java 2 / |cCindy Glass; Jane Griscti; Margarita Isayeva; Ajith Kaliambella; Kathy Siera
260 |aNew York : |bOsborne, |c2001
300 |a460p. : |bill ; |c23cm.
653 |aPractice examweb
653 |aJava
700 |aGriscti, Jane
700 |aIsayeva, Margarita
700 |aKallambella, Ajith
700|aSiera,Kathy
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): NV00341, NV00359
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/av/av1690thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV00341 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 005.2 GLA Sách Ngoại Văn 1
2 NV00359 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 005.2 GLA Sách Ngoại Văn 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào