Sách ngoại vănSách tham khảo ngoại văn
155 SAN
Life-Span Development /
DDC 155
Tác giả CN Santrock, John W.
Nhan đề Life-Span Development / John W. Santrock
Lần xuất bản 11
Thông tin xuất bản New York : McGraw-Hill, 2008
Mô tả vật lý 380p. ; 27cm.
Từ khóa tự do Life
Từ khóa tự do Span
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV00340
000 00000nam#a2200000u##4500
00122556
00222
004559BCB36-B3D8-456C-AED9-F9EC329DD5BD
005201811121027
008181106s2008 xxu eng
0091 0
020 |a978073265438
039|a20181112102746|bthuctap1|y20181106153553|zthuctap1
082 |a155|bSAN
100 |aSantrock, John W.
245 |aLife-Span Development / |cJohn W. Santrock
250 |a11
260 |aNew York : |bMcGraw-Hill, |c2008
300 |a380p. ; |c27cm.
653 |aLife
653 |aSpan
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV00340
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/al/al1274thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV00340 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 155 SAN Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào