Sách ngoại vănSách tham khảo ngoại văn
005.133 HAS
Java card for e-payment applications /
DDC 005.133
Tác giả CN Hassler, Vesna
Nhan đề Java card for e-payment applications / Vesna Hassler, Mikhaiil Gordeev, Martin Manninger, Christoph Muller
Thông tin xuất bản London : Aartech House, 2003
Mô tả vật lý 362p. : ill ; 22.5cm.
Từ khóa tự do Electronic commerce-Security measures
Từ khóa tự do Smart cards
Từ khóa tự do Java
Tác giả(bs) CN Gordeev, Mikhaiil
Tác giả(bs) CN Manninger, Martin
Tác giả(bs) CN Muller, Christoph
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV00339
000 00000nam#a2200000u##4500
00122542
00222
0049CD65C61-0AD0-4FDD-88BA-458EBF3E8A5B
005201811121026
008181106s2003 xxu eng
0091 0
020 |a1580532918
039|a20181112102647|bthuctap1|c20181112094625|dthuctap1|y20181106151801|zthuctap2
082 |a005.133|bHAS
100 |aHassler, Vesna
245 |aJava card for e-payment applications / |cVesna Hassler, Mikhaiil Gordeev, Martin Manninger, Christoph Muller
260 |aLondon : |bAartech House, |c2003
300 |a362p. : |bill ; |c22.5cm.
653 |aElectronic commerce-Security measures
653 |aSmart cards
653 |aJava
700 |aGordeev, Mikhaiil
700 |aManninger, Martin
700 |aMuller, Christoph
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV00339
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/av/av909thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV00339 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 005.133 HAS Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào