Sách ngoại vănSách tham khảo ngoại văn
006.7 LOW
Hypermedia and the web :
DDC 006.7
Tác giả CN Lowe, David
Nhan đề Hypermedia and the web : An engineering approach / David Lowe, Wendy Hall
Thông tin xuất bản Chichester : John Wiley & Sons, 1999
Mô tả vật lý 599p. : ill. ; 24cm.
Từ khóa tự do Interactive multimedia
Từ khóa tự do World Wide Web
Tác giả(bs) CN Hall, Wendy
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV00338
000 00000nam#a2200000u##4500
00122539
00222
004AC83AB8E-ED75-4B16-A8AA-E0962BEB9DEC
005201811061515
008181106s1999 xxu eng
0091 0
020 |a0-471-98312-8
039|y20181106151518|zthuctap1
082 |a006.7|bLOW
100 |aLowe, David
245 |aHypermedia and the web : |bAn engineering approach / |cDavid Lowe, Wendy Hall
260 |aChichester : |bJohn Wiley & Sons, |c1999
300 |a599p. : |bill. ; |c24cm.
653 |aInteractive multimedia
653 |aWorld Wide Web
700 |aHall, Wendy
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV00338
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/av/av194thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV00338 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 006.7 LOW Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào