Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
363.7 NG-T
Công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ quan, tổ chức, ban ngành /
DDC 363.7
Tác giả CN Nguyễn Thị Phương Thảo
Nhan đề Công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ quan, tổ chức, ban ngành / Biên soạn: Nguyễn Thị Phương Thảo, Phạm Trọng Nghĩa
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2020
Mô tả vật lý 283tr. ; 21cm.
Tóm tắt Cuốn sách giới thiệu Luật Bảo vệ môi trường, Pháp lệnh Cảnh sát môi trường và văn bản hướng dẫn thi hành; Công tác bảo vệ môi trường đới với các cơ quan, ban ngành; Tránh nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại và xác định thiệt hại đối với môi trường
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Môi trường
Tác giả(bs) CN Phạm Trọng Nghĩa
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06647-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144881
00212
004815D39A7-C636-48E2-899B-0678F3CDD652
005202102261421
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20210226142232|blinhnm|y20210226142200|zlinhnm
082 |a363.7|bNG-T
100 |aNguyễn Thị Phương Thảo
245 |aCông tác bảo vệ môi trường đối với các cơ quan, tổ chức, ban ngành / |cBiên soạn: Nguyễn Thị Phương Thảo, Phạm Trọng Nghĩa
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2020
300 |a283tr. ; |c21cm.
520 |aCuốn sách giới thiệu Luật Bảo vệ môi trường, Pháp lệnh Cảnh sát môi trường và văn bản hướng dẫn thi hành; Công tác bảo vệ môi trường đới với các cơ quan, ban ngành; Tránh nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại và xác định thiệt hại đối với môi trường
653 |aPháp luật
653 |aMôi trường
700 |aPhạm Trọng Nghĩa
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06647-9
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2021/28-02-2021/anoidung_10thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06647 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 363.7 NG-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK06648 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 363.7 NG-T Sách Tiếng Việt 2
3 TK06649 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 363.7 NG-T Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào