Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
690.22 BÔ-G
Quy định kỹ thuật về an toàn cháy, nổ trong xây dựng /
DDC 690.22
Tác giả TT Bộ Giao thông Vận tải
Nhan đề Quy định kỹ thuật về an toàn cháy, nổ trong xây dựng / Bộ Giao thông Vận tải
Thông tin xuất bản H. : Giao thông Vận tải, 2020
Mô tả vật lý 245tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm.
Tóm tắt Trình bày toàn văn các tiêu chuẩn quốc gia về an toàn cháy, nổ trong xây dựng gồm: TCVN 3890-2009 về Phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình; TCVN 4586-97 về Vật liệu nổ công nghiệp - Yêu cầu an toàn về bảo quản, vận chuyển và sử dụng
Từ khóa tự do Tiêu chuẩn kỹ thuật
Từ khóa tự do Phòng cháy chữa cháy
Từ khóa tự do Xây dựng
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(2): TK06645-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144880
00212
0044763D4D3-8D3D-4618-85D8-617A7DC9444E
005202102261410
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786047622474
039|y20210226141137|zlinhnm
082 |a690.22|bBÔ-G
110 |aBộ Giao thông Vận tải
245 |aQuy định kỹ thuật về an toàn cháy, nổ trong xây dựng / |cBộ Giao thông Vận tải
260 |aH. : |bGiao thông Vận tải, |c2020
300 |a245tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c21cm.
520 |aTrình bày toàn văn các tiêu chuẩn quốc gia về an toàn cháy, nổ trong xây dựng gồm: TCVN 3890-2009 về Phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình; TCVN 4586-97 về Vật liệu nổ công nghiệp - Yêu cầu an toàn về bảo quản, vận chuyển và sử dụng
653 |aTiêu chuẩn kỹ thuật
653 |aPhòng cháy chữa cháy
653 |aXây dựng
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): TK06645-6
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2021/28-02-2021/anoidung_11thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06645 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690.22 BÔ-G Sách Tiếng Việt 1
2 TK06646 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690.22 BÔ-G Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1