Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
629.283 BÔ-G
Sổ tay lái xe ô tô an toàn /
DDC 629.283
Tác giả TT Bộ Giao thông Vận tải
Nhan đề Sổ tay lái xe ô tô an toàn / Bộ Giao thông Vận tải
Thông tin xuất bản H. : Giao thông Vận tải, 2020
Mô tả vật lý 216tr. : minh họa ; 21cm.
Tóm tắt Trình bày những kiến thức cơ bản về lái xe ô tô, kỹ thuật lái xe và kinh nghiệm xử lý các tình huống giao thông, một số quy định của pháp luật có liên quan đến người lái xe ô tô
Từ khóa tự do Sổ tay
Từ khóa tự do Ô tô
Từ khóa tự do Lái xe
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(2): TK06643-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144879
00212
00400B08387-EA28-43F5-AB69-E588B6A8DBF5
005202102261405
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786047622450
039|y20210226140622|zlinhnm
082 |a629.283|bBÔ-G
110 |aBộ Giao thông Vận tải
245 |aSổ tay lái xe ô tô an toàn / |cBộ Giao thông Vận tải
260 |aH. : |bGiao thông Vận tải, |c2020
300 |a216tr. : |bminh họa ; |c21cm.
520 |aTrình bày những kiến thức cơ bản về lái xe ô tô, kỹ thuật lái xe và kinh nghiệm xử lý các tình huống giao thông, một số quy định của pháp luật có liên quan đến người lái xe ô tô
653 |aSổ tay
653 |aÔ tô
653 |aLái xe
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): TK06643-4
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2021/28-02-2021/anoidung_12thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06643 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 629.283 BÔ-G Sách Tiếng Việt 1
2 TK06644 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 629.283 BÔ-G Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào