Giáo trình, sách tham khảo ngoại vănSách tham khảo
624.1 KAF
Direct Electric Curing of Concrete: Basic Design /
DDC 624.1
Tác giả CN Kafry, I.D.
Nhan đề Direct Electric Curing of Concrete: Basic Design / I.D. Kafry
Thông tin xuất bản Scotland : Dornoch Press Ltd.
Mô tả vật lý 97tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Basic design
Từ khóa tự do Concrete
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV00774
000 00000nam#a2200000u##4500
00144693
00222
0043C4CD091-8533-41D2-8101-0380D41BC926
005202102021430
008210202s2008 xxu eng
0091 0
020 |a1870325559
039|y20210202143056|zhuyenht
082 |a624.1|bKAF
100 |aKafry, I.D.
245 |aDirect Electric Curing of Concrete: Basic Design / |cI.D. Kafry
260 |aScotland : |bDornoch Press Ltd.
300 |a97tr. ; |c27cm.
653 |aBasic design
653 |aConcrete
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV00774
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/al/al1151thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV00774 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.1 KAF Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào