Giáo trình, sách tham khảo ngoại vănSách tham khảo
624.151.36 PRO
Proceeding of the Fourth Asian Regional Confrence on soil Mechanics and Foundation Engineering /
DDC 624.151.36
Tác giả CN [?]
Nhan đề Proceeding of the Fourth Asian Regional Confrence on soil Mechanics and Foundation Engineering / Asian Institute of Technology
Thông tin xuất bản Thailand : Thai Watana Panich Press Co., Ltd, 1971
Mô tả vật lý 462tr. ; 25cm.
Từ khóa tự do Soil Mechanics
Từ khóa tự do Foundation Engineering
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV00771
000 00000nam#a2200000u##4500
00144690
00222
0040CCCC49E-B5C7-4943-A367-AC1F3A5A6063
005202102021406
008210202s1971 xxu eng
0091 0
039|y20210202140638|zhuyenht
082 |a624.151.36|bPRO
100 |a[?]
245 |aProceeding of the Fourth Asian Regional Confrence on soil Mechanics and Foundation Engineering / |cAsian Institute of Technology
260 |aThailand : |bThai Watana Panich Press Co., Ltd, |c1971
300 |a462tr. ; |c25cm.
653 |aSoil Mechanics
653 |aFoundation Engineering
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV00771
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/al/al755thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV00771 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.151.36 PRO Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào