DDC 624.1/514
Tác giả CN Day, Robert W.
Nhan đề Soil testing manual : procedures, classification data, and sampling practices / Robert W. Day.
Thông tin xuất bản New York :McGraw-Hill,2001.
Mô tả vật lý 618 p. :ill. ;28 cm.
Thuật ngữ chủ đề Soils-Sampling-Handbooks, manuals, etc.
Thuật ngữ chủ đề Soils-Testing-Handbooks, manuals, etc.
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV00769
000 01354nam a22003014a 4500
00144669
00222
004123B092B-A421-4218-9EB7-F087E23C49AC
005202102010755
008000721s2001 nyua bf 000 0 eng
0091 0
020 |a0071363637
039|a20210201075549|bcuonglv|y20210129094846|zthuydh
082|a624.1/514|bDAY|221
1001 |aDay, Robert W.
24510|aSoil testing manual :|bprocedures, classification data, and sampling practices /|cRobert W. Day.
260 |aNew York :|bMcGraw-Hill,|c2001.
300 |a618 p. :|bill. ;|c28 cm.
504 |aIncludes bibliographical references.
650 0|aSoils|xSampling|vHandbooks, manuals, etc.
650 0|aSoils|xTesting|vHandbooks, manuals, etc.
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV00769
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/a_thuy/30-1/anoidung_05thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV00769 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.1/514 DAY Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào