DDC 624.1/71
Tác giả CN McCormac, Jack C.
Nhan đề Structural analysis : A classical and maxtrix approad / Jack C. McCormac, Jame K. Nelson
Lần xuất bản 2rd ed
Thông tin xuất bản New York : Wiley, 1996
Mô tả vật lý 601p.. ; 24cm.
Từ khóa tự do Structural analysis
Từ khóa tự do Matrix
Tác giả(bs) CN Nelson, Jame K.
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV00768
000 00000nam#a2200000ua#4500
00144668
00222
004B4626A8E-E7EF-4941-BF61-D9DA6680AD18
005202102010754
008210129s1996 nyu eng
0091 0
020 |a0471364118
039|a20210201075517|bcuonglv|y20210129094413|zthuydh
082 |a624.1/71|bMCC|220
100 |aMcCormac, Jack C.
245 |aStructural analysis : |bA classical and maxtrix approad / |cJack C. McCormac, Jame K. Nelson
250 |a2rd ed
260 |aNew York : |bWiley, |c1996
300 |a601p.. ; |c24cm.|eIncludes index
653 |aStructural analysis
653 |aMatrix
700 |aNelson, Jame K.
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV00768
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/a_thuy/30-1/anoidung_04thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV00768 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.1/71 MCC Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào