DDC 720.1
Tác giả CN Ching, Francis D. K.
Nhan đề Architecture : Form, Space, and Order
Lần xuất bản 2rd ed
Thông tin xuất bản New York : Wiley, 1996
Mô tả vật lý 400p ; 27,5cm.
Từ khóa tự do Order
Từ khóa tự do Space
Từ khóa tự do Architecture
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV00767
000 00000nam#a2200000ua#4500
00144667
00222
0041B858A10-6798-4E91-9BFA-362DCB3A2522
005202102010754
008210129s1996 nyu eng
0091 0
020 |a0471286168
039|a20210201075439|bcuonglv|y20210129093619|zthuydh
082 |a720.1|bCHI
100 |aChing, Francis D. K.
245 |aArchitecture : |bForm, Space, and Order
250 |a2rd ed
260 |aNew York : |bWiley, |c1996
300 |a400p ; |c27,5cm.|eincludes index
653 |aOrder
653 |aSpace
653 |aArchitecture
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV00767
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/a_thuy/30-1/anoidung_03thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV00767 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 720.1 CHI Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào